2024. február 3., szombat

2024. / I.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • Emberi sokféleség, szubjektivitás - Pável Márta
  Minden szubjektív? Hol kezdődik az objektivitás? Az emberi sokféleség ebbe hogyan játszik bele? Az emberiség szabad-e, vagy a szubjektivitásának a rabja? Meddig terjed a látókörünk? Mi normális a földön és mi nem? Normális-e a sokféleség? Milyennek kéne lenni a jövő emberének? Ezeket a kérdéseket fejtegeti ez az írás.
 • Pénz és lélek - Szeibert Márton
  Mi a gazdagság? Mit okoz a kapitalizmus? Igazságos-e? Ha valaki meggazdagszik, máshol valaki szükségszerűen szegényebb lesz? Mennyire sötét a pénzügyi hálózat? Mi a lelki gazdagság és a lelki nyomor? Hogy függ össze a lelkiség a földi vagyonnal? Mennyi vagyonom lehet lelkiismeret-furdalás nélkül?
 • A különleges gondolkodás hatása a világban - Márkus Edit
  Mi a gondolkodás szerepe? Mi a kreativitás? Mik a kreativitás elemei? Milyen történelmi példákat láthatunk? Mi az a transzcendentális kreativitás? Mi a különleges gondolkodás gyökere? Mit okoz az iskolarendszer és a belénk szocializált normák? Mi az elmélkedés útja? Hogyan függ össze a kreativitással?
 • Befelé - Rizmayer Péter
  Vágyunk az igazságra? Hogyan működik a gondolkodás? Hogyan tudunk valamit megismerni és megérteni? Hogyan lehet önmagunkban megtalálni az igazságot? Mi a szerepe a lelki vezetőnek? Mit mond az Aquila teológia? Mivel jár az, ha az igazságra fókuszálunk? Hol a biztos pont?

2023. október 29., vasárnap

2023. / IV.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • Krisztus keresztje miért irritáló a 21. századi liberális világnak? - Pável Márta
  Gondolatok arról a jelenségről, ami az egész földön általánossá kezd válni, hogy Krisztus keresztje zavarja a mai korszellemet, és elkezdik leszedni őket az intézmények falairól.
 • Bűn és ami mögötte van - Szeibert Márton
  A bűn fogalmának átgondolása, hogy ne csak egy középkori riogatást lássunk benne, hanem a létünkre magyarázatot adó teológiai rendszert.
 • Szókratész kényelmetlen kérdései a piacon - Márkus Edit
  Szókratész élete kapcsán a saját létünket is górcső alá tehetjük. Erre indít minket ez a filozófikus írás. Rámutat a határainkon való túllépés szükségességére.
 • Az Igazságról - megközelítések - Rizmayer Péter
  Az igazság fogalmának értelmezése. Mély gondolatok, melyek szinte ódává alakulnak ebben a tömör írásban.

2023. július 31., hétfő

2023. / III.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • A szétesett emberiség - Pável Márta
  Az emberiség szétesésének folyamatáról, a hosszútávú, transzcendens cél hiányáról, a civilizáció pusztulásáról, és a fejlettebb lények menekülési lehetőségéről.
 • A rejtőzködő sötétség - Szeibert Márton
  A sötét erő módszeréről, a rejtőzködésről, a Torinói lepel vérfoltjairól, és Jézus brutális kivégzésének okairól, az ördög létének különböző megközelítéseiről.
 • Szent Ágoston és a mai ember - Márkus Edit
  Szent Ágostonnak a Vallomásokban olvasható lelki fejlődéséről, megtéréséről, összehasonlítva azt a modern ember útkeresésével.
 • Az új világrend ellen - Rizmayer Péter
  Mély lelki hozzászólások egy olyan cikk pontjaihoz, mely hat pontban foglalja össze a főbb törekvéseket, végső célokat, amelyek egy új világrend létrehozásához vezetnének.

2023. május 1., hétfő

2023. / II.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • Az emberi faj leépülése? - Pável Márta
  „Ha az emberiség feladja a metafizikai és spirituális törekvését, önmaga fejlesztését, és belesüllyed az anyagba, ami önmagában emberidegen, mert test és lélek az ember, akkor ezt leépülés követheti.”
 • Érték - Szeibert Márton
  „Isten a legnagyobb érték, ... senki ne gondolja, hogy ennek a végtelen értéknek a befogadására munka nélkül, pusztán Isten kegyelméből képessé válunk. Alakulnunk kell, ehhez pedig kell a mi ... folyamatos küzdelmünk is.”
 • Ki vagyok? - Rizmayer Péter
  „Miért így nézek ki? Honnan vagyok? Ha „beljebb” megyek, ott a gondolat. Mi ez? Azt gondolom, hogy a gondolattal azonosítom magam. Halló, ki beszél itt önmagában!? Vissza kell tisztítani mindent.”