2023. január 29., vasárnap

2023. / I.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • Noé (2014) - Szeibert Márton
  Nem filmkritika, csak egy vélemény néhány teológiai reflexióval, mert pár jelenet túl-mutat a szokványos, hétköznapi megközelítéseken. Ezekről lesz szó.
 • Isten létezésének bizonyítása (2. rész) - Pável Márta
  Nagyon nehéz a dimenziók feletti végtelen értelem bizonyítása a három dimenzióba bekorlátozott lényeknek. ...
 • Kereszténynek lenni egészségtelen? - Szeibert Márton
  Cáfolat arra vonatkozóan, hogy a Biblia tanítása ellentmondana egy józan, racionális, egészséges életfelfogásnak.

2022. október 31., hétfő

2022. / IV.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • ECKHART MESTER Leválni a világról című művének kritikai elemzése (2) - Pável Márta
  Eckhart egyik híres írásának kritikája, ami nem pusztán néhány teológiai fogalom helytelen használatára hívja fel a figyelmet, hanem a hideg, emberi szív dinamikáját nélkülöző, nyers, pusztán elméleti, filozófiai megközelítés felől átvezet a meleg, szerető, élő Isten-kapcsolat valóságába.
 • A reinkarnáció és túlvilág kérdése Henri Boulad egyik írása kapcsán - Szeibert Márton
  Henri Boulad SJ „A halálban ugyanis megszületünk” című könyvének a reinkarnáció kérdéséről szóló 4. fejezetéről alkotott összegzés, véleményezés.
 • Lelki ellenálló képesség - Marton Janka
  A reziliencia valamint annak faktorai, a „lelki ellenálló képesség elengedhetetlen feltételei” mi módon jelennek meg az élő Istenkapcsolat gyümölcseként... Mindezt a tárgyban hiteles Teilhard de Chardin írásaival megtámasztva.

2022. augusztus 2., kedd

2022. / III.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • A SZABAD AKARAT SZOKATLAN MEGKÖZELÍTÉSBEN - Pável Márta
  Újszerű és racionális gondolatok a szabadságról, szabad akaratról, Isten kegyelméről - keresztény, 21. századi szemmel, felhasználva elmélkedési közléseket, K. Rahner gondolatait, keleti tanokat egyaránt.
 • 7 KÉRDÉS, 7 VÁLASZ - Szeibert Márton
  A mai korban gyakran felmerülő kérdések a keresztény hit, Isten létezése és jósága kapcsán, valamint az ezekre adott tömör válaszok.
 • A KERESZTÉNY HITRE VESZÉLYESEK-E AZ UFÓK? - Pável Márta
  Sok teológiai kérdés merülhet fel, amikor a beszűkült "geocentrikus"/emberközpontú világunk előtt megnyílik egy nagyobb léttér például idegen intelligens lények megjelenésével. Vajon miért érdekük a földi vezetőknek az ufók eltitkolása? Hogyan lehet egy-egy bibliai tanítást magasabb nézőpontból szemlélve értelmezni? Ebben a kemény, őszinte és kritikus hangvételű írásban ezeket a kérdéseket érintjük.
 • ÉLETFELADAT - Márkus Edit
  Az önmegvalósítás, önbeteljesítés különböző útjairól, a szentnek tűnő, de valójában hiú életfeladatokról, és a valódi boldogság felé vezető tiszta útról olvashatunk itt felülemelkedve a hétköznapok beszűkült látásmódjából.

2022. május 2., hétfő

2022. / II.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • ÚJ VILÁGREND? NEM! Ragaszkodom a régihez - Pável Márta
  Kétféle megközelítés lehet. Egyik, ami elkerülhetetlen és kívánatos, jobbító fejlődés, ezzel is foglalkozom a cikkben. A másik, amit senki sem kíván, csak akik kitalálták, ami ellen harcolni kell...
 • Küzdelem önmagunk ellen - Szeibert Márton
  ... önmagammal küzdök, és bárhogy is csinálom, ez a küzdés mindig épp olyan nehéz, amilyen erős vagyok ... Ebben az írásban szeretnék ezzel párhuzamosan a társadalomról, civilizációról is beszélni.
 • Szent Maximilian Kolbe élete - Rizmayer Péter
  ... Amikor Rajmund kilenc éves volt, elmondta édesanyjának, hogy álmot látott. Megjelent neki a Szűzanya és két koronát tartott a kezében: egy fehéret és egy bíbor színűt. Megkérdezte Rajmundtól, melyiket választja...
 • UFÓK léte… C.G.JUNG KONTRA AQUILA - Pável Márta
  ... Jung az ufókról írt könyvének a címe - amiből idézek - Carl Gustav Jung: Titokzatos jelek az égen ... melléteszem szinte kortársát, Karl Rahnert, a nagy teológust ...