2021. május 2., vasárnap

2021. / II.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • VALÓDI IGAZSÁGOT LEFEDŐ MAYA FÁTYLA - Pável Márta
  A maya fátyol fogalmáról, a keleti és nyugati tanokat egységben szemlélő keresztény megközelítés. Élet, fizika, vallás... minden az illúzió tükrében, illetve a háláról, ami kapukat nyit.

 • HIT ÉS GNÓZIS - Szeibert Márton
  Edith Stein, Karl Rahner és Pável Márta írásaiból kiinduló gondolatok a hitről és a tudásról, egyáltalán ezek jelentéséről és viszonyáról.

 • EMBER MÍTOSZ és HAGYOMÁNY hatása alatt - Pável Márta
  Az emberben levő ráció és emóció szükséges egyensúlyáról, a mai arány eltolódásáról és annak veszélyeiről, a gyökerek és mítoszok fontosságáról, valamint az Isten felé való odafordulás jelentőségéről.

 • TIÉD VAGYOK - Marton Janka
  Istennek átadott élet tükröződése Avilai Szent Teréz verseiben, melyek minket is erre a boldog önátadásra ösztönözhetnek, és amik ebből a mély lelki életből születtek.

2021. január 31., vasárnap

2021. / I.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • MILYEN LEHET AZ EMBERISÉG KÖZELJÖVŐJE? - Pável Márta
  A mai spirituális lelki fejlesztés hiányában, a cél nélkülivé vált világban mi lesz az emberiség állapotával, hogyan és meddig bírja a kialakult nihilt.

 • KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYSÉG - Szeibert Márton
  Gondolatok a kommunikáció és egység kapcsolatáról, az individuumról, a tékozló, vándorló életünkről Fred Hoyle A fekete felhő című írása kapcsán.

 • TÖREDÉKES GONDOLATOK AZ OKTATÁSRÓL - Rizmayer Péter
  Az iskolarendszer rugalmatlanságáról, a robotszerű tanításról, az intuíció elfojtásáról, a lelketlenségről, a lényegi kérdések elkerüléséről.

2020. november 2., hétfő

2020. / IV.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

 • Lélek és túlvilág létének „bizonyítása”, indirekt módon... - Pável Márta
  Az elmélkedésről, transzcendens élményekről, valódi tapasztalatokról, lélekről és Istenről szóló írás, mely új megvilágításba helyezi például az agy szerepét is.

 • Isten megbocsát - vagy mégsem? - Szeibert Márton
  Ember-ember és ember-Isten kapcsolatban a megbocsátás eltérő jellegét, a bűnbocsánat szentségét, Isten megtisztító kegyelmét elemző gondolatok.

 • Aranykor és az ember vagy azon túl - Márkus Edit
  Hamvas Béla és Alexis Carell nyomán a régibb dicső emberről való gondolkodás és az azon túlmutató transzcendens isteni cél megvilágítása.

 • Egy – vélhetőleg – fel nem állítandó karácsonyfa margójára - Rizmayer Péter
  A karácsonyfa jelentőségéről, összekapcsoló szerepéről, transzcendens szimbolikájáról szóló írás beleültetve a mai vírushelyzetbe, és egyben reakció is Bordeaux radikális baloldali polgármester kijelentésére.

 • Lét-kérdés, metafizika és misztika kapcsolata - Marton Janka
  A jelen vírushelyzet miatt újra aktuálissá vált a szakdolgozat néhány részlete: a lét-kérdés az ember életében, ebből pár fejezet szól a krízisről, és annak Istennel való megéléséről.

2020. július 30., csütörtök

2020. / III.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

 • Az ökumenizmus és a koalíciókötések - Pável Márta
  Értekezés a kereszténységen belül megfigyelhető ökumenikus irányvonalak tévútjáról.

 • Ószövetség és Újszövetség kapcsolata, Jézus Krisztus istensége - Pável Márta, Szeibert Márton, Rizmayer Péter
  Misztikát, kritikai forráselemzést, régészetet egységbe kovácsoló értekezés Jézus valóságának megkérdőjelezhetetlenségéért.

 • Túllépni önmagunkon - Pável Márta
  Hogyan forduljunk a szellemi mivoltunk, egy Emberségesebb forma felé? Lelki és logikus, filozófikus és gyakorlatias gondolatok.

 • Újjászületés a Bibliában, korai Egyházban, misztikában és a dogmatikai elítélése - Rizmayerné Márkus Edit
  Értekezés a reinkarnációs fogalmakról, a korai kereszténységhez való kapcsolódásukról, és a misztikus és dogmatikus megközelítésükről.