2024. május 5., vasárnap

2024. / II.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • A halál után pontosan mi történik? - Pável Márta
  A 21. századi nyitott ember számára ad ez a cikk egyrészt válaszokat, másrészt segít a kérdések feltételében, hogy nyitottan merjünk gondolkodni arról, amire egész életünkben készülünk, a halálról, és az utána levő létről.
 • Isten megtapasztalása - Szeibert Márton
  Jelen írás Isten megtapasztalásának lehetséges módjairól elmélkedik, kezdve az öt érzékszervvel felfogható hatásoktól egészen a mély belső imáig. Vajon becsapjuk-e magunkat, agyi reakciókat élünk-e meg, vagy valóban Istent?
 • A gondolatok az emberi tudomány fejlődésének torzulásairól, és az emberi társadalom gondolkodásának beszűküléséről - Pável Márta
  Eltávolodva az emberiségtől egy földönkívüli szemével nézve vajon mit látnánk a társadalmunkban? Építő jellegű kritika, hogy merjünk nyitottabbak lenni, és ne fogadjuk el megtörhetetlen igazságnak azt, amit csak a saját rendszerünkön belülről állapítottunk meg.
 • Gondolatok a szépről - Rizmayer Péter
  Mi a szép? Miért fontos a külső megjelenés a mai embernek? Mindig így volt? Hogyan emelkedik fel ez a kérdés magasabb, lelkibb dimenzióba? Miért szépek a szentek megnyilatkozásai? Miért nem szép a tömegkultúra?

2024. február 3., szombat

2024. / I.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • Emberi sokféleség, szubjektivitás - Pável Márta
  Minden szubjektív? Hol kezdődik az objektivitás? Az emberi sokféleség ebbe hogyan játszik bele? Az emberiség szabad-e, vagy a szubjektivitásának a rabja? Meddig terjed a látókörünk? Mi normális a földön és mi nem? Normális-e a sokféleség? Milyennek kéne lenni a jövő emberének? Ezeket a kérdéseket fejtegeti ez az írás.
 • Pénz és lélek - Szeibert Márton
  Mi a gazdagság? Mit okoz a kapitalizmus? Igazságos-e? Ha valaki meggazdagszik, máshol valaki szükségszerűen szegényebb lesz? Mennyire sötét a pénzügyi hálózat? Mi a lelki gazdagság és a lelki nyomor? Hogy függ össze a lelkiség a földi vagyonnal? Mennyi vagyonom lehet lelkiismeret-furdalás nélkül?
 • A különleges gondolkodás hatása a világban - Márkus Edit
  Mi a gondolkodás szerepe? Mi a kreativitás? Mik a kreativitás elemei? Milyen történelmi példákat láthatunk? Mi az a transzcendentális kreativitás? Mi a különleges gondolkodás gyökere? Mit okoz az iskolarendszer és a belénk szocializált normák? Mi az elmélkedés útja? Hogyan függ össze a kreativitással?
 • Befelé - Rizmayer Péter
  Vágyunk az igazságra? Hogyan működik a gondolkodás? Hogyan tudunk valamit megismerni és megérteni? Hogyan lehet önmagunkban megtalálni az igazságot? Mi a szerepe a lelki vezetőnek? Mit mond az Aquila teológia? Mivel jár az, ha az igazságra fókuszálunk? Hol a biztos pont?

2023. október 29., vasárnap

2023. / IV.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • Krisztus keresztje miért irritáló a 21. századi liberális világnak? - Pável Márta
  Gondolatok arról a jelenségről, ami az egész földön általánossá kezd válni, hogy Krisztus keresztje zavarja a mai korszellemet, és elkezdik leszedni őket az intézmények falairól.
 • Bűn és ami mögötte van - Szeibert Márton
  A bűn fogalmának átgondolása, hogy ne csak egy középkori riogatást lássunk benne, hanem a létünkre magyarázatot adó teológiai rendszert.
 • Szókratész kényelmetlen kérdései a piacon - Márkus Edit
  Szókratész élete kapcsán a saját létünket is górcső alá tehetjük. Erre indít minket ez a filozófikus írás. Rámutat a határainkon való túllépés szükségességére.
 • Az Igazságról - megközelítések - Rizmayer Péter
  Az igazság fogalmának értelmezése. Mély gondolatok, melyek szinte ódává alakulnak ebben a tömör írásban.

2023. július 31., hétfő

2023. / III.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:
 • A szétesett emberiség - Pável Márta
  Az emberiség szétesésének folyamatáról, a hosszútávú, transzcendens cél hiányáról, a civilizáció pusztulásáról, és a fejlettebb lények menekülési lehetőségéről.
 • A rejtőzködő sötétség - Szeibert Márton
  A sötét erő módszeréről, a rejtőzködésről, a Torinói lepel vérfoltjairól, és Jézus brutális kivégzésének okairól, az ördög létének különböző megközelítéseiről.
 • Szent Ágoston és a mai ember - Márkus Edit
  Szent Ágostonnak a Vallomásokban olvasható lelki fejlődéséről, megtéréséről, összehasonlítva azt a modern ember útkeresésével.
 • Az új világrend ellen - Rizmayer Péter
  Mély lelki hozzászólások egy olyan cikk pontjaihoz, mely hat pontban foglalja össze a főbb törekvéseket, végső célokat, amelyek egy új világrend létrehozásához vezetnének.