2020. november 2., hétfő

2020. / IV.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

 • Lélek és túlvilág létének „bizonyítása”, indirekt módon... - Pável Márta
  Az elmélkedésről, transzcendens élményekről, valódi tapasztalatokról, lélekről és Istenről szóló írás, mely új megvilágításba helyezi például az agy szerepét is.

 • Isten megbocsát - vagy mégsem? - Szeibert Márton
  Ember-ember és ember-Isten kapcsolatban a megbocsátás eltérő jellegét, a bűnbocsánat szentségét, Isten megtisztító kegyelmét elemző gondolatok.

 • Aranykor és az ember vagy azon túl - Márkus Edit
  Hamvas Béla és Alexis Carell nyomán a régibb dicső emberről való gondolkodás és az azon túlmutató transzcendens isteni cél megvilágítása.

 • Egy – vélhetőleg – fel nem állítandó karácsonyfa margójára - Rizmayer Péter
  A karácsonyfa jelentőségéről, összekapcsoló szerepéről, transzcendens szimbolikájáról szóló írás beleültetve a mai vírushelyzetbe, és egyben reakció is Bordeaux radikális baloldali polgármester kijelentésére.

 • Lét-kérdés, metafizika és misztika kapcsolata - Marton Janka
  A jelen vírushelyzet miatt újra aktuálissá vált a szakdolgozat néhány részlete: a lét-kérdés az ember életében, ebből pár fejezet szól a krízisről, és annak Istennel való megéléséről.