2015. május 30., szombat

2015. / II.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

  • Az ember élete, halála és a halál utáni folytatás - Vargáné Pável Márta
    3., utolsó rész. (Az 1.,2. részt lásd a Túllépés 3.,4. számában.) A lélekről. A halhatatlanságról. A gondolat erejéről. A biocentrizmusról. Ez nem a kérdések mély elemzése, hanem inkább a jelenségek el nem fogadottságának, megítélésének kritikája.

  • Hasonlóságok és különbözőségek Teilhard de Chardin és Karl Rahner gondolkodásában - Marton Janka
    Ez a teológiai dolgozat Isten jelen-létének hírnökeit, Teilhard-t és Rahnert mutatja be és hasonlítja össze. Betekintést ad áldozatos és lélekkel átitatott életükbe, a kifejezésmódjukba, a gondolatvilágukba, papi elhivatottságukba, transzcendentális tapasztalatukba.

  • Pierre Teilhard de Chardin és Karl Rahner gondolatmorzsái - Szeibert Márton
    Ez a dolgozat-részlet Teilhard életének utolsó éveit mutatja be, majd összefűzi Platón, Teilhard és Rahner teológiájának egy-egy morzsáját, bemutatva a közöttük fellelhető azonosságot, kitérve a szabadság-fogalom rahneri értelmezésére is.