2020. november 2., hétfő

2020. / IV.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

 • Lélek és túlvilág létének „bizonyítása”, indirekt módon... - Pável Márta
  Az elmélkedésről, transzcendens élményekről, valódi tapasztalatokról, lélekről és Istenről szóló írás, mely új megvilágításba helyezi például az agy szerepét is.

 • Isten megbocsát - vagy mégsem? - Szeibert Márton
  Ember-ember és ember-Isten kapcsolatban a megbocsátás eltérő jellegét, a bűnbocsánat szentségét, Isten megtisztító kegyelmét elemző gondolatok.

 • Aranykor és az ember vagy azon túl - Márkus Edit
  Hamvas Béla és Alexis Carell nyomán a régibb dicső emberről való gondolkodás és az azon túlmutató transzcendens isteni cél megvilágítása.

 • Egy – vélhetőleg – fel nem állítandó karácsonyfa margójára - Rizmayer Péter
  A karácsonyfa jelentőségéről, összekapcsoló szerepéről, transzcendens szimbolikájáról szóló írás beleültetve a mai vírushelyzetbe, és egyben reakció is Bordeaux radikális baloldali polgármester kijelentésére.

 • Lét-kérdés, metafizika és misztika kapcsolata - Marton Janka
  A jelen vírushelyzet miatt újra aktuálissá vált a szakdolgozat néhány részlete: a lét-kérdés az ember életében, ebből pár fejezet szól a krízisről, és annak Istennel való megéléséről.

2020. július 30., csütörtök

2020. / III.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

 • Az ökumenizmus és a koalíciókötések - Pável Márta
  Értekezés a kereszténységen belül megfigyelhető ökumenikus irányvonalak tévútjáról.

 • Ószövetség és Újszövetség kapcsolata, Jézus Krisztus istensége - Pável Márta, Szeibert Márton, Rizmayer Péter
  Misztikát, kritikai forráselemzést, régészetet egységbe kovácsoló értekezés Jézus valóságának megkérdőjelezhetetlenségéért.

 • Túllépni önmagunkon - Pável Márta
  Hogyan forduljunk a szellemi mivoltunk, egy Emberségesebb forma felé? Lelki és logikus, filozófikus és gyakorlatias gondolatok.

 • Újjászületés a Bibliában, korai Egyházban, misztikában és a dogmatikai elítélése - Rizmayerné Márkus Edit
  Értekezés a reinkarnációs fogalmakról, a korai kereszténységhez való kapcsolódásukról, és a misztikus és dogmatikus megközelítésükről.

2020. április 28., kedd

2020. / II.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

 • Isten immanens és transzcendens is - Pável Márta
  Látszólag ellentétes fogalmak megértését segítő írás, mely szellemi örömet és reményt ad. Egy teljes létértelmező világkép érthető nyelven megfogalmazva.
 • Elszakadni önmagamtól, avagy rátalálni a valódi önmagamra - Szeibert Márton
  Gondolatmorzsák Isten akaratáról, a világ illúziójáról, a megismerés filozófiájáról, Jézus erős kifejezéseiről...
 • Szűzanya jelenések Zeitoun-ban - Marton Janka
  A XX. század egyik csodájáról, mely emberek ezreinek mutatta meg magát Kairóban, és amit egyházi és állami szervek is hivatalosan elismertek.

2020. január 28., kedd

2020. / I.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

 • A haláltól kell-e félni? - Pável Márta
  "Az emberek általában és jogosan félnek az ismeretlentől, való igaz, hogy a legkevesebben azt tudják, hogy mi van a halál után. Mivel erre mindenki kíváncsi, s az emberek mindenre vevők, sok megtévesztés is elhangzik, pont ennek az ellenkezőjét szeretném most elérni."
 • Szent Márta és Szent Pál - Rizmayer Péter
  Eckhart mester 14. számú prédikációjának továbbértelmezése - avagy mi a szerepe Mártának és Máriának, Pálnak és Péternek?
 • A Miatyánkban átszellemülni - Szeibert Márton
  A leghíresebb imádság képekben, hogy olyat fejezzünk ki, amire a nyelv nehezen képes.
 • A pszichológia transzponálása – avagy hogyan lesz Leonardo da Vinciből Jézus Krisztus - Szeibert Márton
  Fejlődés, motiváció, kihívások... sok-sok kulcsszó, ami a mai modern világban a robotoló emberek inspirálását célozza. De vajon mi adhat valódi motivációt, és mi keltheti életre a mélyen gondolkodó embert?
 • Edith Stein - Rizmayer Péter
  "... egy szent hogyan halad Isten felé, hogy foszlik le róla a világ, Istenért hogyan konfrontálódik a legszűkebb környezetével is, és aki végül vértanúként fejezi be az életét."