2018. október 27., szombat

2018. / IV.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Végzetes vakság vagy az emberiség egy részének árulásra - Pável Márta
  A cikk több rétegű, de egymásba olvadó problémákról ír. Egyrészt a föld geológiai, éghajlati stb. változásai, emberek károkozása, és veszélyek fel nem mérése, felkészületlenség, valamint ezeknek együttes hatása.
 • Introvertált – extrovertált, mi is ez? Van-e jelentősége a misztikában? - Szeibert Márton
  Ismerkedés a két jungi fogalommal, vajon mi lehet a különbözőség oka, milyen egyéb tulajdonságokkal lehet ezt a két fogalmat még felruházni, végül pedig arra tér ki az írás, hogy ezek a tulajdonságok hogyan befolyásolják a meditációt.
 • Halottak napjára - Pável Márta
  A novemberi időjárás az elmúlásra, a földöntúlira mutat, a végső állapotra hívja fel minden ember figyelmét. A halál megéléséről vagy meg nem éléséről, az attól való félelemről vagy az igazi boldogság megtalálásáról és egyéb lelki folyamatokról szól ez az írás.
 • Prohászka és Bergson közös vonásai - Pável Ágnes
  Prohászka Ottokár szentéletű püspök és Henri Bergson filozófus közös gondolatainak, áttekintése. Lelki útjuknak számos közös szakasza van, amely egy képzeletbeli közös munkára lehetőséget adott volna – kicsit tovább gondolva mindkettőjük nagy ismerője, Dienes Valéria fiktív párbeszédét.

2018. augusztus 4., szombat

2018. / III.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Végzetes ellentétek - Pável Márta
  A felszínes emberi viselkedés, kontra az élet-halál harcot vívó emberek tömege. Mi okozza a súlyos betegségeket? Mit hordozunk mélyen magunkban a tudatalattinkban? Miért vagyunk önsorsrontóak? Mit lát az apró ember a végtelenből? Mi a megoldás?
 • Szent Ágoston Vallomások című művének olvasása közben - Rizmayer Péter
  Ágoston már egy földről elrugaszkodott isteni SAS, aki visszanéz abba a földben lévő vékony, jelentéktelen és nem túl mély „furatra”, amelynek mélyén eddig élt és amelyet – amíg ki nem jött onnan –, a világnak gondolt. A Vallomásokhoz kapcsolódóan a loglocalról, Istenről, mint az egyetlen szilárd pontról és a személyiség megszületéséről szól ez az írás.
 • Háromdimenziós vagy transzcendens Istenkép a nyerő (2. variáció, gondolkozzunk mélyebben…) - Pável Márta
  Az elterjedt rossz Isten-kép okairól, lehetséges megoldásokról ír a szerző. Többek között az elmélkedésre és a János evangélium helyesebb Isten-fogalmaira mutat rá. Túl kellene lépni sok középkori, vaskos és helytelen megfogalmazáson, a katolikus merev fogalomrendszert is frissíteni kellene.
 • Az ima - Márkus Edit
  Az ima folyamatáról, lényegéről olvashatunk ebben az írásban: az ima nem a világtól való menekülés vagy afféle pótcselekvés, hanem az alapvető eszköz a hívő ember útja során, mely átalakul, megújul, elmélyül, ahogy haladunk előre.

2018. április 29., vasárnap

2018. / II.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Párhuzamok: VILÁGURALOM, VILÁGVALLÁS… - Pável Márta
  A vallási sokféleség fontossága, miért rossz az ökumenizmus, milyen károkat okozna a nemzeti és vallási sokszínűség megszűnése, és milyen párhuzamokat mutat a két jelenség.
 • Párhuzamok Avilai Szent Teréz és Helftai Szent Gertrúd misztikájában - Marton Janka
  A két szent olyan sok párhuzamot hordoz, mintha ugyanannak a búvópataknak ágai bukkannának fel évszázadok távlatában. Jelen írás ezeknek a hasonlóságoknak a bemutatása, melyet sok idézettel támaszt alá a szerző.
 • Mit ad Isten? - Szeibert Márton
  Egy személyes példa, mely bemutatja, hogy az Istent szeretőknek valóban minden a javukra válik, és hogy a bajokat magunknak okozzuk, a szeretet viszont Istentől jön.
 • Miért van kevesebb katolikus, mint „kellene”… - Pável Márta
  Egy internetes cikket követve, azt korrigálva és kiegészítve elemzi a szerző a címbeli kérdést, melyre valós okokat tár elénk.
 • A Remény és a hiú ábránd harca - Márkus Edit
  A remény szó gyakran előfordul szóhasználatunkban, sokszor sok mindenben reménykedünk, így érdemes kicsit közelebbről is megvizsgálni, mit jelent reménykedni valamiben, avagy jól tesszük-e, hogy reménykedünk, s nemcsak hiábavalóság.

2018. január 28., vasárnap

2018. / I.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Örökké élni? - Pável Márta
  Lelki és testi síkon megközelített kérdések, elemzések, válaszok. Mi értelme lenne a földön 1000 évig élni? Milyen anomáliákhoz vezetne? Készen áll-e erre az emberiség, mely már ma is erősen kettészakadt az életszínvonalt tekintve? Mik lehetnek a génmanipuláció veszélyei? A testi életkor megnövelése hogyan hathat a lelki egzisztenciára? Milyen hipotézisek merülhetnek még fel az ember fejlődését illetően?
 • A teljes megsemmisülésig - Marton Janka
  "... Prohászka gondolatait ezért most rávetítem az egyházra, azt kiemelve, hogy ha az egyház az eucharisztia valóságának mély megélésére koncentrálna, abból miként újulhatna meg, válhatna élőbbé, hatékonyabbá és biztosíthatná fennmaradását a jövőben, illetve teljesíthetné feladatát a jelenben."
 • Nagy magyar népnevelők a kommunista idők előtt: Mindszenty József és Márton Áron - Kis Enikő
  "Két kolosszus a magyar nép történelmében. Mindketten hihetetlen életerejű, fáradhatatlanul kitartó, karizmatikus személyiségek. Mindkettő hajlíthatatlan volt katolikus hitében és értékeiben..."
 • Gondolatok a hazugságról és a világról - Szeibert Márton
  Ennek a filozófiai fejtegetésnek a célja, hogy új megvilágításból, új megközelítésben vizsgálva a hazugságot jobban megértsük a világban való létünket. Az írás megmutatja, hogy a hazugság miért az antropológia és ontológia központi témája.
 • EMBER és ember! - Pável Márta
  A nagybetűs ember nemességéről, amit jelenleg pusztítanak. "Ki az igazi EMBER, miért van, mi a célja, végső soron mivé lehetne? Mi határozza meg milyen az ember, kis- vagy nagybetűs lény lett-e belőle?" Az írás első része ezt a kérdést teszi fel, és sugallja az emberi érték nagyságát. A második rész filozófiai úton közelít ugyanehhez a kérdéshez.