2014. szeptember 29., hétfő

2014. / II.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Érvelés a szabad akarat mellett - Szeibert Márton
  • A szabad akarat fogalmának értelmezése
  • Mélylélektani megközelítés
  • Érvelés a robotikára és evolúcióelméletre támaszkodva
 • Az idegen lényekről, a földönkívüli életről - Vargáné Pável Márta
  • A földönkívüli élet lehetőségének vizsgálata
  • Az élet és gondolkodás fogalmaink kitágítása
  • Ismeretlen fajokkal való találkozás esetleges következményei
  • Teológiai megközelítések
 • Néhány szó a gondolkodásról - Rizmayer Péter
  • Martin Heidegger Mit jelent gondolkodni? című írásának továbbfejtegetése beleszőve a buddhizmus, Platón és Avilai Szent Teréz gondolatait.
 • A katharok - Márkus Edit
  • Hiteles tanulmányok és hiteles források alapján készített írás arról, miben hihettek a katharok a XIII. században.
 • Akinek füle van a hallásra, az hallja meg! (Részlet) - Vargáné Pável Márta
  • A szerző engedélyével egy fejezetrészlet (193-203.o.) a címben megjelölt könyvből (elmélkedésekkel)
 • Bingeni Szent Hildegard - Oroszi-Kuzmich Kinga
  • Hildegard méltatása
  • A Scivias-kódexből vett 3 rajzának elemzése