2014. június 30., hétfő

2014. / I.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Filozófia a determinizmusról és a rossz létezéséről - Szeibert Márton
  • A szabad akarat, az ok-okozati láncok és az idő kapcsolata
  • A bűn fogalmának szokatlan definiálása
  • Az emberi létsík felemelésének lehetősége
 • Idő, ember és a mai társadalom - Vargáné Pável Márta
  • Az idő filozófiai megközelítése
  • Az idő hiányának hatása az emberi életre
  • Az emberiség diszharmonikus fejlődése
  • A magyar nép érzékenysége, igényessége, depressziója
 • Gondolatok a tudományról - Rizmayer Péter
  • A tudomány és a filozófia kapcsolata Heidegger nyomán
  • Platón és Arisztotelész látásmódjának alapvető eltérése
  • Paradigmaváltás sürgetése a tudományos világnézetben
 • A tanítvány a kereszt alatt - Marton Janka
  • Miként tükröződik az egyes korok és alkotók elgondolása az igaz istenhívő emberről a kereszt alatt megjelenített János apostol ábrázolásában
 • Avilai Szent Teréz előtt tisztelegve - Vargáné Pável Márta
  • Pável Márta A misztikus teológia alapjai című könyvéből (a szerző engedélyével) egy fejezet
 • Pedagógia - oktatás, nevelés - Oroszi-Kuzmich Kinga
  • Az információközpontú társadalom hatása a nevelésre
  • A tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének változása
 • Templomrombolások - Vargáné Pável Márta
  • A templomok szerepe régen és most
  • Értékvesztés és provokáció
  • Az Egyház szerepe a templomrombolásig süllyedt társadalomban
  • A vallásszabadság kérdése
  • A babonák terjedésének oka