2015. november 30., hétfő

2015. / IV.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Eleven Fáklya - Marton Janka
  Gondolatok Avilai Szent Teréz lelkiségéről Az Alapítások könyve című művének tükrében

 • Kritika a kereszténységet érintő általánosítással szemben - Vargáné Pável Márta
  Miért felelős a kereszténység, az egyház, és miért felelünk mi, emberek?

 • Festmény
  Dr. Szincsák (Csák) József építészmérnök, operaénekes, író, tanár, polihisztor festménye

 • A misztikus teológia alapjai című könyvből - Vargáné Pável Márta
  Az elmúlt év Avilai Szt. Teréz miatt a misztika évének is mondható volt, de jól látszódott: a misztika értékelése, érzékelése egyre kevésbé működik. Ez a részlet ezt kívánja valamiképp orvosolni, kompenzálni.

 • Különleges elmék - Marton Janka
  Nikola Tesla és Leonardo da Vinci belső világa

2015. augusztus 31., hétfő

2015. / III.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • 500 éve született Avilai Szent Terézről, aki az AQUILA lelki lényeg egyik alapja - Vargáné Pável Márta
  Vargáné Pável Márta ír Terézről szokatlanul személyes lelki közelségből. Teréz tanításai ma is aktuálisak, szemlélődő útját ma is követhetjük.

 • Festmény (1) Dr. Szincsák (Csák) József építészmérnök, operaénekes, író, tanár polihisztor festménye

 • Gondolkozás az új ismeretek eredetéről - Rizmayer Péter
  Ez az írás alapvetően abból a kérdésfeltevésből indul ki, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki képes teljesen más jellegű, olyan új ismeretre szert tenni, ami egészen másképpen mutatja meg a világot. Ő vajon honnan veszi?

 • Leonardo Utolsó vacsorája - Márkus Edit
  Leonardo híres festményének "csendes személése" (nem a szokásos szenzációhajhász írás).

 • Bizonytalanságaink, kiszolgáltatottságunk - Vargáné Pável Márta
  Bátor szembenézés az emberi létünket bizonytalanná tevő súlyos tényezőkkel. Gondolatok a létbizonytalanságunk okairól és a továbbélés feltételeiről.

 • A Szűzanya által átadott kendők története - Marton Janka
  3 kor, 3 táj, 3 ember, 3 Szűzanya-jelenés. Szűz Mária egy vállkendővel mindannyiunk számára Isten különleges oltalmát ígéri. Mik a párhuzamok, mit tanulhatunk ebből?

 • Festmény (2) Oroszi József épületszobrász olajfestménye (2012.)

2015. május 30., szombat

2015. / II.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Az ember élete, halála és a halál utáni folytatás - Vargáné Pável Márta
  3., utolsó rész. (Az 1.,2. részt lásd a Túllépés 3.,4. számában.) A lélekről. A halhatatlanságról. A gondolat erejéről. A biocentrizmusról. Ez nem a kérdések mély elemzése, hanem inkább a jelenségek el nem fogadottságának, megítélésének kritikája.

 • Hasonlóságok és különbözőségek Teilhard de Chardin és Karl Rahner gondolkodásában - Marton Janka
  Ez a teológiai dolgozat Isten jelen-létének hírnökeit, Teilhard-t és Rahnert mutatja be és hasonlítja össze. Betekintést ad áldozatos és lélekkel átitatott életükbe, a kifejezésmódjukba, a gondolatvilágukba, papi elhivatottságukba, transzcendentális tapasztalatukba.

 • Pierre Teilhard de Chardin és Karl Rahner gondolatmorzsái - Szeibert Márton
  Ez a dolgozat-részlet Teilhard életének utolsó éveit mutatja be, majd összefűzi Platón, Teilhard és Rahner teológiájának egy-egy morzsáját, bemutatva a közöttük fellelhető azonosságot, kitérve a szabadság-fogalom rahneri értelmezésére is.

2015. február 28., szombat

2015. / I.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Korunk, munkahely, filozófia - Rizmayer Péter
  Az ember lehetőségéről a modern munkahely, a korunkban uralkodó szemlélet és a filozófia vonatkozásaiban.

 • Ferenc pápa - Márkus Edit
  Elemzés a pápa tetteiről, politikájáról és ezek hatásfokáról.

 • Az ember élete, halála és a halál utáni folytatás… - Vargáné Pável Márta
  (Az 1. részt lásd a Túllépés 3. számában.) A lélekről. A halhatatlanságról. A gondolat erejéről. Ez nem a kérdések mély elemzése, hanem inkább a jelenségek el nem fogadottságának, megítélésének kritikája.

 • A pályaválasztási teszt kidolgozása és annak létjogosultsága - Varga Katalin
  Egy jól kidolgozott pályaválasztási rendszer ismérvei. A magyarországi pályaválasztás története, jelen működési állapota, azon tényezők, melyek az egészséges működés útjában állhatnak. Egy önkorrigáló rendszer kiépítési lehetősége.

 • Ehnaton fáraó - Marton Janka és Oroszi-Kuzmich Kinga
  IV. Amenhotep, azaz Ehnaton fáraó uralkodásáról és a vallási reformjáról. Egy fáraóról, melyet a közvetlen utódaik igyekeztek kitörölni a történelemből.