2014. december 12., péntek

2014. / III.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Népesedés, vallásosság, európai bevándorlók - Vargáné Pável Márta
  • Európa termékenységi rátája miért van jóval az ideális érték alatt?
  • Világnézet, tanultsági szint kapcsolata a gyerekvállalással.
  • A föld túlnépesedésének és a bevándorlásoknak kényes kérdései.
  • A vallások közti párbeszéd lehetőségének felvetése.
  • Magyarország és a romakérdés.
 • Az ember élete, halála és a halál utáni folytatás… - Vargáné Pável Márta
  • Válaszok az életünk leglényegesebb kérdéseire.
  • Mi az anyag?
  • Milyen kapcsolatban van a test és a lélek?
  • Lehet-e a tudománynak szerepe a lelki működések megértésében?
 • Fizika és Platón… – a kutatási vágyunk okáról - Szeibert Márton
  • Az emberre jellemző analógia-keresés okáról,
  • a fizikusok és teológusok közös céljáról,
  • kutatásuk hajtóerejének közös platóni ideájáról.
 • A sas - Marton Janka
  • A sas fizikai tulajdonságainak vizsgálata, melyekkel érthetővé válik: tiszteletet parancsoló megjelenésével miként vívta ki magának különböző évezredek és tájak népeinek megbecsülését.
  • Majd a köréjük épült kultusznak és szimbólumrendszernek,
  • végül pedig a sas kereszténységben való megjelenésének szemlélése.

2014. szeptember 29., hétfő

2014. / II.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Érvelés a szabad akarat mellett - Szeibert Márton
  • A szabad akarat fogalmának értelmezése
  • Mélylélektani megközelítés
  • Érvelés a robotikára és evolúcióelméletre támaszkodva
 • Az idegen lényekről, a földönkívüli életről - Vargáné Pável Márta
  • A földönkívüli élet lehetőségének vizsgálata
  • Az élet és gondolkodás fogalmaink kitágítása
  • Ismeretlen fajokkal való találkozás esetleges következményei
  • Teológiai megközelítések
 • Néhány szó a gondolkodásról - Rizmayer Péter
  • Martin Heidegger Mit jelent gondolkodni? című írásának továbbfejtegetése beleszőve a buddhizmus, Platón és Avilai Szent Teréz gondolatait.
 • A katharok - Márkus Edit
  • Hiteles tanulmányok és hiteles források alapján készített írás arról, miben hihettek a katharok a XIII. században.
 • Akinek füle van a hallásra, az hallja meg! (Részlet) - Vargáné Pável Márta
  • A szerző engedélyével egy fejezetrészlet (193-203.o.) a címben megjelölt könyvből (elmélkedésekkel)
 • Bingeni Szent Hildegard - Oroszi-Kuzmich Kinga
  • Hildegard méltatása
  • A Scivias-kódexből vett 3 rajzának elemzése

2014. június 30., hétfő

2014. / I.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Filozófia a determinizmusról és a rossz létezéséről - Szeibert Márton
  • A szabad akarat, az ok-okozati láncok és az idő kapcsolata
  • A bűn fogalmának szokatlan definiálása
  • Az emberi létsík felemelésének lehetősége
 • Idő, ember és a mai társadalom - Vargáné Pável Márta
  • Az idő filozófiai megközelítése
  • Az idő hiányának hatása az emberi életre
  • Az emberiség diszharmonikus fejlődése
  • A magyar nép érzékenysége, igényessége, depressziója
 • Gondolatok a tudományról - Rizmayer Péter
  • A tudomány és a filozófia kapcsolata Heidegger nyomán
  • Platón és Arisztotelész látásmódjának alapvető eltérése
  • Paradigmaváltás sürgetése a tudományos világnézetben
 • A tanítvány a kereszt alatt - Marton Janka
  • Miként tükröződik az egyes korok és alkotók elgondolása az igaz istenhívő emberről a kereszt alatt megjelenített János apostol ábrázolásában
 • Avilai Szent Teréz előtt tisztelegve - Vargáné Pável Márta
  • Pável Márta A misztikus teológia alapjai című könyvéből (a szerző engedélyével) egy fejezet
 • Pedagógia - oktatás, nevelés - Oroszi-Kuzmich Kinga
  • Az információközpontú társadalom hatása a nevelésre
  • A tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének változása
 • Templomrombolások - Vargáné Pável Márta
  • A templomok szerepe régen és most
  • Értékvesztés és provokáció
  • Az Egyház szerepe a templomrombolásig süllyedt társadalomban
  • A vallásszabadság kérdése
  • A babonák terjedésének oka