2017. október 28., szombat

2017. / IV.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Szimulációs hipotézis pro és contra - Pável Márta
  Hogyan hatna az istenhitre, ha kiderülne, hogy egy szimulált világban élünk? Elképzelhető-e ez egyáltalán, és ha igen, hogyan? A lelkünk is csak szimulált? Hogyan derülhet ki az igazság? Mi értelme lenne egy ilyen szimulációnak? Érdemes-e erről gondolkodni?
 • Mivel lehetne megmenteni a keresztény katolikus létünket? - Márkus Edit
  Napjainkban a kereszténység a legüldözöttebb vallásnak számít. Fontos kérdés, hogy mivel lehetne megmenteni a keresztény katolikus létünket ebben a helyzetben. Milyen lélekkel kell élnie a keresztény embernek? Katolikus létünk megmentése szorosan összefonódik a kultúránk megmentésével is...
 • Szent János apostol és evangélista, a sas - Rizmayer Péter
  Szent János életén, a hozzá kapcsolódó sas szimbólumon és néhány bibliai hely értelmezésen keresztül Szent János misztikus voltán, a hierarchikus egyházhoz való viszonyán való elgondolkodás.

2017. július 31., hétfő

2017. / III.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Misztika és ikonfestészet - Marton Janka
  "...Hasonlóképen, a misztikus hívő sem áll meg a felszíni, Krisztust külsőleg követő vallásos életnél, hanem annál mélyebbre hatol ‒ Isten élő ikonjává kíván lenni: ahol emberi jellemzője marginális jellegű, a főhelyet Isten foglalja el..."
 • In memoriam Roger Bacon - Rizmayer Péter
  "...A középkort – és minden más korszakot is – időről időre másképp ítéljük meg, vagy legalábbis más jelzőkkel jellemezzük. Mindettől függetlenül azonban létezik egy olyan „vonal”, amelyet azok az emberek alkotnak, akik Isten segítségével saját koruk kereteit túllépve sokkal messzebbre láttak. Meglátásom szerint ebbe tartozik Roger Bacon is...."
 • Isten és a lehetséges idegen lények vonzatai - Pável Márta
  "...A társadalom szemléletének egészséges formálása a célom, mert nagyon sok tévképzet van, ugyanakkor egyre biztosabb, hogy nagyon aktuális lesz ezen dolgok rendbetétele... Ha kiderülne, hogy vannak más idegen élőlények, már az egyház kutatásaiból, elejtett konferencia szövegekből is látható: készen állnak a válasszal, és megnyugtatok mindenkit, az istenhit és Isten tudása erősebb talajon áll... a Katolikus Egyháznak ez a tény nem ártana, hanem még szerintem használna is..."
 • A világ természete - Szeibert Márton
  "...Jelen írás egy újabb kísérlet arra, hogy a világot ismét más meg-közelítésből értsük meg. ... Az alaptételem, amit alább magyarázni fogok, nem más, mint hogy a világ természete a bizonyíthatatlanság folyamatos lehetősége..."

2017. április 27., csütörtök

2017. / II.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • A kimondhatatlan kifejezése - Szent Hildegárd sajátos tanúságtétele - Marton Janka
  Az európai szemmel nehezebben érthető Hildegárd kifejezései a nem emberi fogalmakban megélt, a három dimenzió keretein messze túllépő belső lelki világról, melyben élt
 • Szent Hildegárd sas szimbólumai, ismert földön kívüli lényeket? - Rizmayer Péter
  Bingeni Szent Hildegárd élete, Hildegárd és Avilai Szent Teréz közötti párhuzam, a SAS-ok (mint fényes angyali lények) Pával Márta írásában és Hildegárd két látomásában, földönkívüliek Hildegárdnál
 • Május van, most aktuális… - Jézus Krisztus születésnapja - Pável Márta
  Részlet az "Akinek füle van a hallásra, az hallja meg" című könyvből: Jézus születésnapjának dátuma, télapó-ünnep kontra Isten valósága, megdöbbentő és felforgató lelki élmények, beszélgetések Istennel
 • Transzhumanizmus - Marton Janka
  A transzhumanizmus fogalma, kiterjesztése a materiális világ fölött álló, lelki életet élő emberre

2017. január 21., szombat

2017. / I.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • A hívők hitének minőségi változatai - Vargáné Pável Márta
  Az isteni kohóról, a kereszténység lényegéről, a szentség fogalmáról, az imádság hogyanjáról, és ezekkel szemben a farizeusi önmegelégedettség veszélyeiről ad képet Pável Márta katolikus hittanár abból a célból, hogy felrázza a mai kor keresztényeit.
 • A gnoszticizmus hatása a dogmatikára - Szeibert Márton
  Ebben a cikkben összegyűjtött a szerző információkat magáról a gnoszticizmusról abból a célból, hogy lássuk a dogmatikára kifejtett hatását, és elgondolkozzunk azon, hogy modern szemmel milyen új reflexiókat igényelne ez a téma.
 • Platón művészetfelfogása Állam című művében - Rizmayer Péter
  Jelen dolgozat két részből áll. Az első az Állam X. könyvében a művészetekről írottak értelmezése. A második az őrök nevelésének művészetekre vonatkozó egyes részeinek elemzése. Az írás célja az, hogy Platón művészetfelfogása kapcsán elgondolkodjunk a művészet és az igazság kapcsolatáról.