2019. április 30., kedd

2019. / II.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

  • Mai teológiai tévedések s vélemények… - Pável Márta
    Ma sok hozzáértő és nem értő véleményt nyilvánít Isten ügyében. Csak pár jellemző tévedést említek meg, a célom, hogy egyfajta aquilás szemlélettel tegyem tisztába a dolgokat.
  • A szabadság Szent Ágostonnál és Karl Rahnernél az Aquila-teológia fényében - Szeibert Márton
    AQUILA-teológiai szakdolgozat (2. rész). Ebben a részben Ágoston szabadságfogalma kerül tárgyalásra, majd ehhez hozzáteszem a saját gondolataimat a rossz létezésének az okáról, illetve a szabad akarat megnyilvánulásáról.
  • Tanulságos viselkedési minták - Márkus Edit
    Az emberek és az állatok viselkedési formáiról, különféle játszmákról, továbbá, hogy mit tanulhatunk a körülöttünk levő állatoktól, valamint, hogy hogyan segíthetnek minket ezek a Transzcendencia felé.