2019. január 27., vasárnap

2019. / I.


Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

  • A „Nagy Bumm” és az univerzum tágulása - Pável Márta
    Tudományos elméletek beszűkültségéről, felszínességéről. A dimenziók mibenlétével és egymásba hajlásával kapcsolatban az alázat fontosságágára hívja fel a figyelmet ez az írás, egyrészt a tudományban, csillagászatban, de az emberi különleges jelenségek értelmezésében is. Kifejti, először a saját létünk értelmét kellene megtalálni, hogy aztán helyesen tudjuk a körülöttünk levő világot elemezni.
  • A szabadság Szent Ágostonnál és Karl Rahnernél az Aquila-teológia fényében - Szeibert Márton
    AQUILA-teológiai szakdolgozat (1. rész). Ebben a részben az Aquila-teológia és Rahner szabadságfogalma kerül tárgyalásra. A kérdés aktualitása a XXI. században is jelentős. 3 alapvető teológiai probléma a szabad akarattal: okság, időbeliség, semmiből való teremtés. Ezeket járja körbe ez a dolgozat.
  • Karácsony (1994) - Pável Árpád
    Szépirodalmi alkotás. Egy kis falusi házikóban élő öregasszony szentestéje. Megindító írás.