2016. október 29., szombat

2016. / IV.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Integráció mikéntjéről, politikai gondolkodás - Vargáné Pável Márta
  Az integrációról a társadalmi fejlődés és a népvándorlás tükrében. A jogok és kötelességek egységesítéséről a nemzeti sokszínűség megőrzése mellett. A migráns tömegek kapcsán felmerülő problémákról és megoldási javaslatokról. A közoktatás pozitív/negatív integrációs hatásairól.
 • Túl-lépők - Marton Janka
  Három tevékeny misztikus: Avilai Szent Teréz, Szienai Szent Katalin és Prohászka Ottokár. Ez az írás azt vizsgálja, hogyan tudták átlépni azokat a határvonalakat, ahol az ember önmagának gátja és hogyan vezetik írásaikban – mindhárman a maguk különböző, de egy irányba mutató módján – azt az embert, aki nyitott rá.
 • A misztikus teológia alapjai című könyvből részlet - Vargáné Pável Márta
  Ez a részlet folytatja a könyv előbbi témáját, hogy a misztika útja mit kíván még az arra rálépőktől: csend, kizárólagosság, kiüresítés, vidámság - ezekről lesz itt szó.

2016. július 24., vasárnap

2016. / III.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Krisztus földi helytartója és Krisztus közvetítése - Marton Janka
  Ez az írás megvizsgálja, hogy a mindenkori katolikus egyházfőnek, mint Krisztus helytartójának és közvetítőjének mi a hivatásbeli feladata összevetve Ferenc pápa megnyilvánulásaival.
 • Szerecsenmosdatás? Apologetika? Közelítés az igazsághoz? - Vargáné Pável Márta
  Gondolatok a terrorcselekmények okozta káoszról, és ezzel kapcsolatban az egyházi megnyilvánulásokról, és hogy mi az a rendíthetetlen erő, amit mára elvesztett a keresztény hívők jelentős része.
 • A csoda lényege, igazi felfogása - Szeibert Márton
  Mi az a csoda? Külső fizikai, nem szabályszerűen ismétlődő, tudományosan nem megmagyarázható jelenség, vagy belső lelki élmény? Ebből a perspektívából kicsoda Jézus? Mit jelentenek a bibliai kenyérszaporítások?
 • Elragadtatás – TRIBULÁCIÓ - pretribuláció? - Vargáné Pável Márta
  Hogyan értelmezhető a nagy szorongattatás és az elragadtatás? Jelen írás egy hívő szemével vizsgálja meg racionálisan ezt a kérdést.

2016. április 30., szombat

2016. / II.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Mi az a sötét anyag? - Vargáné Pável Márta
  Pável Márta ad választ a fizikusok kérdésére, csak épp nem a 3 dimenziós fizikai oldalról, hanem transzcendens magasságból megközelítve. Válaszához felhasználja több éves és aktuális elmélkedésinek eredményét.
 • Lélek és test együttműködése, harca és békéje - Márkus Edit
  Márkus Edit arra tesz kísérletet, hogy bemutassa, miképpen lehetne összeegyeztetni a katolikus hitet a lélekvándorlással, mely pontokon lehetne esetlegesen összekapcsolni, hol nyújthatna segítséget e tanrendszer a kereső embernek.
 • Festmény
 • A magyar emberi lélek és viselkedés rejtelmei - Vargáné Pável Márta
  Ki számít ma magyarnak? Erről és a magyar tulajdonságokról ír Pável Márta, és ezzel kapcsolatban szót ejt a migránshelyzetről és az európai népek virulensségéről is.
 • Fotó: Avilai vár

2016. január 30., szombat

2016. / I.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

 • Misztikus közösség - Márkus Edit
  A szó igazi értelmében vett, autentikus misztikából fakadó közösségi lét elemezése, illetve azon lehetőség feltárása, hogy miként lehet ilyen kincsekre bukkanni.

 • Természet alkotta
  A tél csodái (1): Pável Márta által készített fénykép egy jégvirágos ablakról.

 • Vallásos megélések - Vargáné Pável Márta
  A szerző saját tapasztalatainak köszönhetően sokféle vallással és sokféle istenkereső emberrel találkozott. Ezekből kiindulva ad építő jellegű kritikákat saját Katolikus Egyháza felé is.

 • Unitárius lelkipásztorkodás az AQUILA „harmadrend” által megélt katolikus igazságok fényében - Kis Enikő
  Az unitárius közegben nevelkedett majd felnőtt korban katolizált szerző mutatja be először az unitárius vallást, majd ehhez kapcsolódva az AQUILA-ban megélt katolikus igazságokat.

 • Deres bambusz
  A tél csodái (2): Pável Márta által készített fénykép egy deres bambuszról.

 • Szent Teréz és Platón - Rizmayer Péter
  Platón műveiből és Szent Teréz Belső várkastély című művéből kapunk képi párhuzamokat, melyek ugyan más kultúrákban íródtak, de mélységüknél fogva egy belső dialógusban vannak egymással.