2019. október 29., kedd

2019. / IV.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

 • Egyház igaz volta, keresztény úton maradás kérdése - Pável Márta
  Az Egyház létének veszélyéről, az építő kritika elfogadásáról, a megtisztulás szükségességéről, Krisztus elleni bűnről és Krisztus követéséről
 • Elmélkedés Krisztus tanításáról - Szeibert Márton
  A krisztusi tanítás folyamatos elemzésének szükségességéről, az Istennel való egységről, mint a boldogság forrásáról
 • Egy exhibicionista mélyrepülése - Pável Márta – Márkus Edit – Rizmayer Péter
  Az Eucharisztikus Kongresszusról, egy humorista színvonal alatti szerepléséről egy eucharisztikus rendezvényen, és ezzel szemben Krisztus valódi normáiról
 • Nem kéne Istent játszani - Szeibert Márton
  Súlyos etikai kérdésfelvetések az SMA-betegség kezelésével, pénzgyűjtéssel kapcsolatban, valamint arról, hogy az ember hosszútávú boldogsága Istenben található

2019. augusztus 3., szombat

2019. / III.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

 • Létezik-e felesleges élőlény/életforma? - Pável Márta
  A legalapvetőbb emberi kérdések kerülnek itt előtérbe, amiket 3 különböző nézőpontból is megvizsgál a szerző a materialista felfogástól kezdve a spirituális megközelítésig.
 • Török 150 éves itt léte mennyit változtatott, rontott a katolikus hiten? - Szakálos Gizella
  A keresztény és a mohamedán vallásról, azok különbségeiről. Történelmi visszatekintés a török hódításról, a protestantizmus és a reformáció terjedéséről, milyen változásokat eredményezett a kereszténységben, papi képzésben. Mindezek párhuzamban a mai korral.
 • Szent Józsefről - Rizmayer Péter
  Többrétű áttekintés Szent Józsefnek, Jézus nevelőapjának életéről, lelkiségéről, hatásáról.

2019. április 30., kedd

2019. / II.

Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

 • Mai teológiai tévedések s vélemények… - Pável Márta
  Ma sok hozzáértő és nem értő véleményt nyilvánít Isten ügyében. Csak pár jellemző tévedést említek meg, a célom, hogy egyfajta aquilás szemlélettel tegyem tisztába a dolgokat.
 • A szabadság Szent Ágostonnál és Karl Rahnernél az Aquila-teológia fényében - Szeibert Márton
  AQUILA-teológiai szakdolgozat (2. rész). Ebben a részben Ágoston szabadságfogalma kerül tárgyalásra, majd ehhez hozzáteszem a saját gondolataimat a rossz létezésének az okáról, illetve a szabad akarat megnyilvánulásáról.
 • Tanulságos viselkedési minták - Márkus Edit
  Az emberek és az állatok viselkedési formáiról, különféle játszmákról, továbbá, hogy mit tanulhatunk a körülöttünk levő állatoktól, valamint, hogy hogyan segíthetnek minket ezek a Transzcendencia felé.

2019. január 27., vasárnap

2019. / I.


Azonnali olvasáshoz


Kivonat a tartalomból:

 • A „Nagy Bumm” és az univerzum tágulása - Pável Márta
  Tudományos elméletek beszűkültségéről, felszínességéről. A dimenziók mibenlétével és egymásba hajlásával kapcsolatban az alázat fontosságágára hívja fel a figyelmet ez az írás, egyrészt a tudományban, csillagászatban, de az emberi különleges jelenségek értelmezésében is. Kifejti, először a saját létünk értelmét kellene megtalálni, hogy aztán helyesen tudjuk a körülöttünk levő világot elemezni.
 • A szabadság Szent Ágostonnál és Karl Rahnernél az Aquila-teológia fényében - Szeibert Márton
  AQUILA-teológiai szakdolgozat (1. rész). Ebben a részben az Aquila-teológia és Rahner szabadságfogalma kerül tárgyalásra. A kérdés aktualitása a XXI. században is jelentős. 3 alapvető teológiai probléma a szabad akarattal: okság, időbeliség, semmiből való teremtés. Ezeket járja körbe ez a dolgozat.
 • Karácsony (1994) - Pável Árpád
  Szépirodalmi alkotás. Egy kis falusi házikóban élő öregasszony szentestéje. Megindító írás.