2017. január 21., szombat

2017. / I.

Azonnali olvasáshoz

Kivonat a tartalomból:

  • A hívők hitének minőségi változatai - Vargáné Pável Márta
    Az isteni kohóról, a kereszténység lényegéről, a szentség fogalmáról, az imádság hogyanjáról, és ezekkel szemben a farizeusi önmegelégedettség veszélyeiről ad képet Pável Márta katolikus hittanár abból a célból, hogy felrázza a mai kor keresztényeit.
  • A gnoszticizmus hatása a dogmatikára - Szeibert Márton
    Ebben a cikkben összegyűjtött a szerző információkat magáról a gnoszticizmusról abból a célból, hogy lássuk a dogmatikára kifejtett hatását, és elgondolkozzunk azon, hogy modern szemmel milyen új reflexiókat igényelne ez a téma.
  • Platón művészetfelfogása Állam című művében - Rizmayer Péter
    Jelen dolgozat két részből áll. Az első az Állam X. könyvében a művészetekről írottak értelmezése. A második az őrök nevelésének művészetekre vonatkozó egyes részeinek elemzése. Az írás célja az, hogy Platón művészetfelfogása kapcsán elgondolkodjunk a művészet és az igazság kapcsolatáról.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése